SWE-DM-02-2022-Header
Baldersbrå

Effektiv bekämpning av baldersbrå i oljeväxter och stråsäd

Baldersbrå (Tripleurospermum inodorum - Matricaria inodora) är ett huvudsakligen vinteranuellt örtogräs och tillhör familjen av korgblommiga arter (Asteraceae). Ogräset förekommer i hela landet men är vanligast förekommande i de södra och mellersta delarna av Sverige. Möjligheten till dess utveckling är störst i höstsådda grödor, framförallt på näringsrik jord.

Baldersbrå är ett fröogräs som är både höst- och vårgroende. Den kan bli upp till 80 - 100 cm hög beroende på växtplats. Den blommar från juni till oktober. Fröproduktionen är ungefär 10.000 frö/m2. Frönas livslängd i marken är 1 - 5 år. Arten är allmänt förekommande i hela landet, men den trivs bättre på tyngre jordarter än sandiga. Den förekommer i alla odlade grödor. Störst problem gör den i höstsådda grödor, höstraps/rybs, höstvete, råg, rågvete och höstkorn, men även i vårsådda grödor kan den utgöra ett problem.

Konventionell odling av vall konkurrerar bra mot baldersbrå men den kan ta över vid icke-kemisk bekämpning och kväva vallen. På grund av dess stora fröproduktion kan baldersbråfrön göra stor skada i fröodling. Frönas storlek är ungefär som timotejfrö och kan vara svåra att rensa bort i raps- och gräsfrö. Baldersbrå klassas inte som ett giftigt ogräs men den kan ge ett osmakligt foder samt dålig lukt och smak till mjölk vilket kan bidraga till prisreducering.    
Baldersbrå kan förväxlas med kamomill (Matricaria chamomilla). Baldersbråns diskskiva (gula mittpunkten) är plattare än kamomillens motsvarande. Dessutom så är baldersbrå luktlös medan kamomill har sin karaktäristiska doft.
Plant-4
Baldersbrå till vänster, kamomill till höger. Bild: Ogräsrådgivaren/SLU
De senaste årtiondena har problemet med SU- och ALS-resistent baldersbrå ökat. I vårt grannland Norge registrerades det första fallet av SU-resistent baldersbrå redan 2006. Det första registrerade fallet i Sverige är från 2015. De aktiva substanser som baldersbrå har visat tecken på resistens mot är tribenuronmetyl (Express, Trimmer, Nuance) och florasulam (Primus, Saracen).

För att effektivt kemiskt bekämpa baldersbrå, dels som förebyggande åtgärd mot utveckling av resistens och för att bekämpa redan utvecklad SU-/ALS-resistent, så kan Corteva™ Agriscience erbjuda ett antal produkter som bör ingå i en strategi, oavsett om det gäller oljeväxter eller stråsäd. De mest effektiva lösningarna är de som innehåller någon av följande aktiva substanser: aminopyralid, klopyralid men även Arylex™.

I oljeväxter så finns det möjlighet att använda Belkar™ på hösten och Korvetto™, Galera™ och Matrigon™ 72SG på våren. Belkar-behandling på hösten kan lämna enskilda baldersbråplantor som inte behöver vara resistenta. Då behövs en uppföljande behandling på våren. För mer om örtogräsbekämpning i höstraps på våren se nyhetsbrev 1/2022.

I vårraps och vårrybs så kan man använda Galera och Matrigon 72SG. 
Table-1
Korvetto™
Galera™
Matrigon™72 SG
I stråsäd finns det ett antal bredspektraprodukter som utöver att de bekämpar gräsogräs även bekämpar örtogräs och icke-resistent baldersbrå mycket effektivt. Det är Broadway™ /Gullviks Prima, Broadway™ Star, Rexade™ 440 och Tombo™. Vid misstanke om SU/ALS-resistent baldersbrå så är det Tombo med sitt innehåll av aminopyralid som gäller.
Table-2
Broadway™
Gullviks™Prima
Broadway™Star
Rexade™
Tombo™
I höstsäd där enbart örtogräs inkl. baldersbrå skall bekämpas så är Zypar™, Quelex™, Mustang™ Forte och Lancelot™ de primära produkterna. De bekämpar ett brett spektrum av örtogräs inkl. baldersbrå mycket effektivt. Med sitt innehåll av aminopyralid så är Mustang Forte och Lancelot de produkter som används vid misstanke om SU/ALS-resistent baldersbrå.
Table-3
Zypar™
Quelex™
Mustang™Forte
Lancelot™
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/ 

Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37