SWE-DM-04-2022-Header
Åkerven

Effektiv bekämpning av åkerven i stråsäd

Åkerven (Apera spica-venti) eller kösa är ett vinterannuellt gräsogräs som gror på hösten. Det bestockar sig kraftigt och blommar under juni-juli. Dess frödrösning sker i augusti. Fröna kan ligga kvar i jorden i upp till 10 år. Det är genom fröet som den sprids och förökas. Åkerven förekommer primärt i Götaland och Svealand där vi hittar den på lättare jordar, i höstsådd stråsäd och oljeväxter.  

Åkervenplantan kan bli mellan 40 – 100 cm. och med en stor och yvig vippa på upp till 20 cm. Vipporna är fulla av små, plattade, enblommiga småax. Även om åkerven är relativt lättbekämpat så är det ett ekonomiskt besvärligt gräsogräs, 15 plantor/m2 kan ge 5% skördeförlust.

Dess utbredning har ökat både i Sverige liksom i hela Europa, främst p.g.a. en ökande andel höstsäd i växtföljden och på en ökning av reducerad jordbearbetning.  
Plant 2
Plant 3
Man kan använda olika strategier för att kontrollera förekomsten av åkerven. Det grundläggande är att minska fröbanken i marken och att minska tillförseln av fler frön utifrån till fröbanken genom maskiner (skördetröskor, halmpressar m.fl.).

Det går att ”lura” fröbanken i marken genom att skapa en falsk såbädd där fröna luras till att gro och sedan bekämpas, både mekaniskt och kemiskt.

Det viktiga är att säkerställa att åkervensplantorna inte blommar och fröar av sig.

Väldränerad mark, certifierat utsäde och särskilt en varierad växtföljd är även de viktiga faktorer. Vårsäd minskar uppförökning då åkerven främst gror på hösten.
Plant 4
Plant 5
Sedan pyroxsulam, som är en ALS-hämmare, introducerades på den svenska marknaden då Broadway™ blev registrerad våren 2011 så har denna aktiva substans blivit en synonym för att bekämpa åkerven. Redan vid en dos på 80 – 100 g./ha. så har den kunnat bekämpa åkerven vid tillväxtens början, stadie BBCH 21 - 23, med en effekt på mer än 95 %. Så är det fortfarande men man bör hålla uppsikt på eventuella sviktande effekter!

Innan pyroxsulams inträde på den svenska marknaden, så var det mycket användande av Monitor, som innehöll en annan ALS-hämmare, sulfosulfuron. Detta har medfört att det har konstaterats ALS-resistent åkerven i Sverige. Dock är det enbart ett par enstaka fall där det historiskt har använts mycket ALS-innehållande produkt, minimerad jordbearbetning och mycket höstvete i växtföljden.  

Det är viktigt att bekämpa åkerven tidigt, från tillväxtens början vid stadie BBCH 21 – 23. Senaste stadiet för att bekämpa gräsogräs är vid stadie BBCH 30 – 32, därefter blir gräsogräsen stora och effekten avtar. Det är också viktigt att bekämpa åkerven genom hela växtföljden, t.ex. med Targa® Super och Kerb™ Flo 400 i höstrapsen. 

Produkter från Corteva™ Agriscience och strategi/dosering för att bekämpa åkerven i höstvete, råg och rågvete. Tänk på att doserna är anpassade för åkerven, för övriga gräs- och örtogräs kan doserna behöva justeras uppåt:
Table
Broadway Logo
Gullviks Logo
Broadway Star Logo
 
Tombo Logo
Rexade 440 Logo
 
Tänk på att PG26N ska alltid användas tillsammans med pyroxsulaminnehållande produkter. Vid vattenmängd över 100 l./ha. 0,5 l. PG26N och vid vattenmängd under 100 l./ha. 0,25 l./ha.

För mer information om pyroxsulaminnehållande produkter se Nyhetsbrev 3/2022.

Vid risk för tidigt och kraftigt mjöldaggsangrepp ta med 0,25 l./ha. Talius® som förebyggande åtgärd.
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/ 

Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37