SWE-DM-05-2022-Header
Tidig örtogräsbekämpning i höstsäd på våren

Ogrästrycket i höstsäden varierar men är på många håll väldigt högt då ogräsen frodats under den milda vintern tillsammans med en fin tidig vår med relativt hög dagstemperatur. Primärt förekommer vinteranuella/höstgroende örtogräs som exempelvis blåklint men även baldersbrå, våtarv, vallmo, lomme, plister och snärjmåra. Flertalet av dessa örtogräs kan ha en stor ekonomisk påverkan då de dels drar ned skörden, försvårar tröskningen och dess frö bidrar till avrensavdrag. Med tanke på den mycket intressanta prisbilden för skörd 2022 ser vi därför att det är extra prioriterat att komma ut med en örtogräsbekämpning i höstsäd tidigt när tillväxten kommit i gång för att underlätta arbetet fram till en lyckad skörd.

Corteva™ Agriscience har flertalet flexibla örtogräsprodukter på den svenska marknaden för tidig bekämpning av örtogräs i höstsäd på våren. Produkterna kan användas från tidig vår och passar väl in till de svenska förhållandena så de är flexibla vad gäller temperatur. Tänk på att ingen behandling ska ske i samband med nattfrost.

Produkter som Corteva kan erbjuda:
Zypar
Quelex
Zypar™ och Quelex™ är produkter innehållande den aktiva substansen Arylex™ active. Arylex tillhör den helt nya gruppen av Arylpicolinater som är en del av de syntetiska auxinmedlen. Arylex kontrollerar effektivt ett brett spektrum av både de ekonomiskt mest betydande ogräsarterna och arter som kan vara svåra att hantera. Arylex bekämpar bl.a. höstgroende snärjmåra, blåklint, vallmo, baldersbrå, våtarv, förgätmigej, lomme, plister, penningört m.f.l. samt de vårgroende dån, jordrök, målla m.fl. Den bekämpar även SU/ALS-resistenta ogräs. 
Graph
Användningen av Arylex kan ske under en lång period från tidigt på våren till tidig sommar. Även i ett svenskt klimat där temperatur och väder varierar kraftigt är Arylex lätt att använda eftersom den kan användas med tydlig och säker effekt från 2°C. Blandbarheten för samtliga Arylex-innehållande produkter är bra och kan blandas med de flesta aktuella herbicider, fungicider, insekticider samt även med tillväxtreglerare. Tänk alltid på att läsa etikett för varje produkt före blandning. Ingen blandning med produkter innehållande etefon (Terpal, Cerone, Camposan Extra) eller fenoxaprop-P (Event Super, Foxtrot) är tillåten. Zypar kan inte blandas med rena 2,4-D produkter.

Quelex, som är en en WG-formulering med samma effekter som Zypar, ska alltid tillsättas ett tillsats-medel.
Table
*= effekt på SU-resistenta ogräs av denna art

Tabellen nedan visar effekt av olika doser med Zypar. Motsvarande effekt kan förväntas av Quelex i ¼, ½, ¾ och fulldos. 
Table
Plant 4
Plant 5
Mustang
Lancelot
Mustang™ Forte och Lancelot™  är två produkter innehållande bl.a.  aminopyralid och är ett mycket effektivt verktyg för örtogräsbekämpning i stråsäd. Produkterna har en mycket bred örtogräseffekt och bekämpar effektivt nyckelogräs baldersbrå, blåklint, vallmo, snärjmåra, trampört m.fl. Produkterna är relativt oberoende av temperatur vid behandlingstidpunkten och kan användas i redan från 5°C. Mustang Forte och Lancelot passar väl in i en resistensstrategi då aminopyralid är resistensbrytare av bl.a. baldersbrå, blåklint och vallmo. Aminopyralidprodukter har även god effekt på rotogräs, t.ex. tistel och gråbo.

Mustang Forte med sitt innehåll av både aminopyralid och 2,4-D samt med sitt lägre temperaturkrav är ett mycket intressant alternativ till Ariane™ S för en långsiktig tistelstrategi.

Viktigt att tänka på är att det finns restriktioner gällande efterföljande gröda samt halmhantering för produkter innehållande aminopyralid. Läs alltid produktetikett för respektve produkt.  
Table 3
*= effekt på SU-resistenta ogräs av denna art
Plant 8
Plant 9
Vid risk för tidiga och kraftiga mjöldaggsangrepp tillsätt 0,25 l./ha. Talius® som en förebyggande behandling.
Blåklint – storlek och dos Zypar / Quelex

Vi får ofta frågor om bekämpning av blåklint med Zypar / Quelex: vilken dos ska användas vid viss tidpunkt och storlek på blåklinten?  

Generellt så ska vi förhålla oss till effekttabellen ovan men det kan i vissa fall vara ett behov av att justera dos uppåt vid tidig behandling då blåklinten har vuxit sig större än normalt p.g.a. mindre konkurrens från gröda, andra ogräs samt brist på effekt av adekvat produkt för höstbehandling. Likaså kan dosen eventuellt justeras neråt om blåklinten är liten och nedtryckt av konkurrens från gröda och andra ogräs samt viss påverkan av produkt använd i höstbehandling.                             

Här nedanför är bilder på blåklint i 5 olika storlekar och dosrekommendation av Zypar (först) och Quelex (sist) till respektive ogräsbild/blåklintsstorlek. 
Plant 10
0,25 – 0,4 l. / 12,5 – 20 g.
Gullviks Logo
0, 5 l. / 25 g.
Broadway Star Logo
0,6 – 0,7 l. / 30 – 35 g.
 
Tombo Logo
0,75 l. / 35 g.
Rexade 440 Logo
1,0 l. / 50 g.
 
Ny medarbetare

Vi från Cortevas svenska team passar på att säga välkommen och lycka till i ditt nya jobb till vår nya kollega, Emma Lübeck, som är vår nya säljrepresentant i västra Sverige fr.o.m. 2022-04-01. Emma är utbildad agronom och har jobbat ett flertal år som rådgivare i Skaraborg. Emma kommer primärt att jobba med rådgivning och produktsupport mot handel, rådgivning och användare av våra produkter i västra Sverige. I och med Emmas anställning så kommer Cortevas närvaro i det västsvenska lantbruket att stärkas. 
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.


Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma Lübeck
(västra Sverige)
076-881 80 01