SWE-DM-06-2022-Header
Sista chansen att effektivt bekämpa flertalet örtogräs i höstrapsen!

Antalet dagar då temperaturen tillåtit tidiga örtogräsbekämpningar har hittills varit ytterst få. I södra Sverige har rapsen i många fall passerat stadie BBCH 50 (knoppar fortfarande täckta av blad) vilket innebär att det inte längre är möjligt att utföra bekämpning med Korvetto™ och Galera™.  Då återstår endast behandling med Matrigon™ SG.

I Mellansverige är knopparna fortfarande täckta av blad och planerade ogräsbekämpningar med Korvetto och Galera kan fortfarande utföras. Kombinationen av nederbörd och att frostnätterna har släppt gör att tillväxten i rapsen kommer ta fart så det gäller att ”vara på tårna”!

Mer om örtogräsbekämpning i höstraps på våren finner du i nyhetsbrev 1/2022 samt i vår broschyr ”Oljeväxtstrategi 2022” eller på vår hemsida www.corteva.se
Plant 2
Plant 3
Plant 4
(Från vänster) Bild 1 visar BBCH 50 när vi fortfarande kan köra Korvetto och Galera. Om rapsen ser ut som bild 2 och 3 får vi gå över på Matrigon 72 SG
Matrigon
Matrigon™ 72 SG

När begynnande knoppstadie är passerat och fram till och med stadie BBCH 55 (knoppar frilagda från varandra men fortfarande slutna) återstår endast möjligheten att bekämpa primärt baldersbrå, tistel och blåklint med Matrigon 72 SG.  Detta är också det starkaste alternativet på nämnda ogräs. Temperaturkravet för god effekt är högre för Matrigon, minimum 120C, helst 14-150C lufttemperatur vid behandlingstillfället och om möjligt ej temperatur under 70C natten efter behandling. I dagsläget är det ingen panik att komma ut med Matrigon utan så länge knopparna är små är det bättre att vänta in dagar med högre temperatur för att få riktigt god effekt. Dagar med 14–15 0C brukar också innebära att rapsbaggarna börjar röra på sig och då kan en kombinerad insekts- och ogräsbehandling vara aktuell.

Dosrekommendation: 165 g/ha Matrigon 72 SG tillsammans med 0,5 l/ha penetreringsolja. Regnfasthet 6 timmar.
Plant Growth Graph
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.


Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(Östra Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma Lübeck
(Västra Sverige)
076-881 80 01