SWE-DM-07-2022-Header
Örtogräs i gräsfrö-, betes- och slåttervallar

För en lönsam djurproduktion, oavsett om det är mjölk, nöt eller får så behövs det ett bra grovfoder, fritt från ogräs som kan ge dålig smak och minskad aptit men även avdrag på mjölk.

I fröodlingen gäller det att kunna skörda en ren vara fri från främmande ogräsfrön. Ogräs i skörden kräver hårdare rensning vilket leder till ett lägre utbyte. Beroende på ogräsart kan inblandning också ge avdrag på avräkningen.

Det gäller därför att utnyttja möjligheten att hantera de ogräs som är möjliga att bekämpa på kemisk väg. Corteva™ Agriscience har ett flertal produkter som kan användas i gräs-, betes-, och frövall.


1,5 - 1,8 l./ha. Starane™ XL är huvudalternativet i etablerad slåttervall, betesvall och gräsfrö till utsäde. Om skräppa finns i fältet så gäller den högre dosen. Starane XL kräver en temperatur från 5 °C temperatur för full verkan, kan användas i stadie BBHC 20 - 45. Tänk på att betesdjur inte får släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.

0,75 – 1,0 l./ha. Primus™ XL bekämpar flertalet besvärliga ogräs, kan användas i stadie BBCH 20 - 39 och redan vid en temperatur från 5 °C vid behandlingstillfället. Huvudalternativ vid lägre temperaturer och bekämpning av större baldersbrå och blåklint. Tänk på att betesdjur inte får släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.

2,5 l./ha. Ariane™ S är något mer bredverkande än ovanstående alternativ och huvudalternativet om tistel och andra rotogräs finns i fältet. Kräver en temperatur på 14 - 15 °C för full effekt. Dessutom ska helst inte temperaturen gå ner under 7 °C natten efter en behandling. I gräsfrö- och betesvallar och vid en temperatur under 10 °C vid behandlingstillfället så kan 0,05 – 0,15 l./ha. PrimusTM tillsättas för att förstärka effekten på stor baldersbrå. Ariane S kräver en karensperiod på 30 dagar i gräsfrö, vall och betesvall. För Primus gäller att betesdjur inte får släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.

Maximalt 1,5 l./ha. Ariane S i timotej.
Plant Banner
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se


Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(Östra Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma Lübeck
(Västra Sverige)
076-881 80 01