SWE-DM-09-2022-Header
Årets första försökstur 2022!

Våren har äntligen tagit fart och det händer mycket i fält. Efter en väldigt kylig period med låga nattemperaturer under 4-5 nätter efter varandra så har vi fått några fina dagar med höga temperaturer. Årets första försökstur gick av stapeln under förra veckan. Corteva™ Agriscience har ett bra och nära samarbete med försöksorganisationer runt om i landet och deltar i svenska officiella ogräs-, svamp- och sortförsök. Försöken besöks flera gånger under säsongen för att följa de olika faserna i grödans utveckling. Genom vårt deltagande i officiella försök får vi en bra inblick i hur våra produkter presterar under varierande och lokala betingelser som geografiska förhållanden och årsmån. Vi får även en bra bild av hur våra produkter står sig mot konkurrerande lösningar.

Årets första försökstur var primärt inriktad på försöksserierna:

  • L-5 8010 R och L-5 8010 P, Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt (R) och plöjt (P)
  • L5-8015-003, Spillsäd i höstraps
  • L-5 3021 Örtogräs inkl. blåklint i höstvete, bekämpning höst och vår

Försöksserierna L-5 8010 R och L-5 8010 P är två mycket intressanta serier i höstraps placerade på 6 olika lokaliteter i Sverige, södra, mellersta och på Gotland.  Försöken i de södra delarna ser bra ut i dagsläget men i mellersta Sverige har rapsen tagit väldigt hårt av vintern och den sena frostperiod som varit.

Cortevas strategi i försöksserien L-5 8010 R och L-5 8010 P
Table 1
Av bilderna nedan jämförs obehandlade led med våra led så ser man tydligt att strategin fungerar mycket bra både vad gäller spillsäd, ört- och gräsogräs. Bilderna är tagna i försöken i södra Sverige.  
Obehandlade led – Högt ogrästryck
Plant 2
Plant 3
Led 7 - Cortevas strategi
Plant 4
Plant 5
Besöket i fält visar att Cortevas led är en mycket effektiv lösning och fälten är mycket rena från spillsäd, ört- och gräsogräs, vilket visar att våra produkter håller vad de (och vi) lovar. Vårt led är en helhetslösning där vi till en början får en väldigt effektiv och snabb effekt på spillsäd av Targa® Super 5SC som sedan följs upp 7 dagar senare med en delad behandling med Belkar™. Den delade behandlingen med Belkar medför att vi får väldigt fina effekter vad gäller örtogräs i fält. En avslutande behandlingen med Kerb™ Flo 400 efter 1 oktober medför en väldigt stark effekt vad gäller gräsogräs, eventuell resterande spillsäd, våtarv och är framför allt ett fantastiskt verktyg om man har problem med renkavle, även resistent sådan.

Försöksserien L5-8015-003, Spillsäd i höstraps

Syftet med denna försöksserie är att visa de provade preparatens verkan mot spillsäd i höstraps vid olika simulerade utsädesmängder av spillsäd. I försöket så sås det in 10, 20 resp. 30 spillsäd/m2, detta görs 1 dag efter sådd av rapsen. I detta försök ingår Cortevas produkt Targa Super vilket är en produkt som har en väldigt snabb och god effekt redan vid låg dos vad det gäller spillsäd. Jämfört med vissa andra produkter är Targa Super därmed det bästa valet vad gäller första, tidiga spillsädesbehandlingen, oavsett förekomst/mängd av spillsäd.
Obehandlat led
Plant 6
0,56 l. Targa Super 
Plant 7
Försöksserien L5-3021, Örtogräs inkl. blåklint i höstvete, bekämpning höst och vår

I försöksserien L5-3021 har Corteva med 2 led. En höstbehandling är utförd med Boxer + Legacy, därefter ska båda leden följas upp på våren med 0,5 l. respektive 0,75 l. Zypar™. Denna försöksserie är inte färdigbehandlad men generellt noterades att höstbehandlingarna har gjort ett bra arbete men att det nu finns rikliga mängder örtogräs som blåklint, våtarv och baldersbrå kvar i fält som kommer att bekämpas nu på våren. Vi kommer att återkomma till dessa båda försöksserier längre fram när vi börjar se effekter av kombinerade höst- och vårbehandlingar. Det finns även ett led (finansierat av regionen) som enbart vårbehandlas för att visa vad Zypar kan.

Cortevas strategi i försöksserien L5-3021
Table 2
Obehandlat led – Blåklint
Plant 8
Plant 9
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.
För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se


Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(Östra / Mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma Lübeck
(Västra Sverige)
076-881 80 01