SWE-DM-10-2022-Header
Örtogräsbekämpning i vårsäd

Vårsådden i vårt avlånga land har kommit väldigt olika: medan några tittar på en fin uppkomst och önskar sig nederbörd så ser andra på sina nysådda fält. Oavsett var i vårsådden man befinner sig så är ogräsbekämpning ett måste för att kunna producera så många kilo kärna per hektar som möjligt. Det bästa är att bekämpa uppkomna örtogräs så tidigt som möjligt (utifrån registrering av produkt) medan ogräsen är små och lättare att bekämpa innan de hinner växa till sig och ta näring, ljus och fukt från grödan.

Ett år som detta då vi befinner oss i en prisutveckling på spannmål som är väldigt positiv och som ser ut att fortsätta framöver, primärt p.g.a. det rådande kriget i Ukraina och den starka efterfrågan på spannmål och oljeväxter som den medför, så ska vi maximera odlingspotentialen för grödan, bl.a. genom effektiv ogräsbekämpning.

Vilka är de primära och mest ekonomiskt kostsamma örtogräsen som vi finner i vårsäden? Det är ett antal men sådana som dån, målla, jordrök, åkerbinda, pilört, trampört, snärjmåra, näva, lomme, penningört och våtarv är några arter vi kan hitta oavsett var i landet vi befinner oss. Nedan bilder på några av dessa i tidig fas då de inte alltid är lätta att känna igen.
Dån
Plant 2
Jordrök
Plant 3
Målla
Plant 4
Åkerbinda
Plant 5
Trampört
Plant 6
Snärjmåra
Plant 7
Näva
Plant 8
Lomme
Plant 9
Åkersenap
Plant 10
Våtarv
Plant 11
Plister
Plant 12
Förgätmigej
Plant 13
Vi får inte glömma bort rotogräsen som tistel, gråbo och åkermolke vilka kan vara ett problem som snabbt kan sprida sig om effektiv bekämpning inte sker. Med effektiv bekämpning så menas inte att enbart ”bränna” bort den ovanjordiska, synliga, delen av plantan, med t.ex. produkter som enbart innehåller MCPA eller 2,4-D, utan även tränga in i rotsystemet och på så vis få en riktig bekämpning. Denna bekämpning utförs bäst med den gamla trotjänaren Ariane™ S eller Mustang™ Forte. Mer om dessa produkter och om optimal bekämpning av tistel se nyhetsbrev 10/2021 (finns att hitta på vår hemsida www.corteva.se).

Corteva™ Agriscience har i sin produktportfölj ett flertal produkter som effektivt bekämpar ett brett spektrum av örtogräs i vårsäd. Deras stora fördel är temperaturflexibilitet, ett brett behandlingsfönster och innehåll av aktiva substanser som primärt Arylex™ Active men även fluroxipyr, klopyralid, MCPA och 2,4-D som bidrar till att förebygga och bekämpa även resistenta ogräs och på så vis är de en del av en långsiktig strategi som hjälper till att förebygga och bekämpa resistens.

Pixxaro™ och Quelex™ innehåller båda den aktiva substansen Arylex vilket ger en möjlighet att effektivt bekämpa en rad olika örtogräs i vårkorn och vårvete, även vid lägre temperaturer. Arylex ger snabb, synlig effekt på ogräset redan kort tid efter behandlingstillfället och det finns inga restriktioner på val av efterföljande gröda.

Pixxaro innehåller förutom Arylex även fluroxipyr vilket gör den till ett av de effektivaste verktygen för resistensbrytning av SU/ALS-resistent våtarv. Den kan med fördel användas från 5°C men verkar optimalt vid 7-8°C då dess båda aktiva substanser arbetar för fullt. Pixxaro är EJ registrerad i havre!

Quelex innehåller förutom Arylex även florasulam. Dessa båda aktiva substanser tål lägre temperaturer och kan med fördel användas redan från 2°C. Quelex är förutom i vete och korn även registrerad i havre.
Table 1
*= SU-resistenta arter
Mustang™ Forte och Lancelot™ är två mycket effektiva örtogräsprodukter som båda innehåller bl.a. aminopyralid och kan användas i all vårsäd, redan från 5°C. De bekämpar ett stort antal örtogräs men även rotogräs. Mustang Forte är ett mycket bra alternativ för bekämpning av bl.a. tistel, gråbo och gullkrage.
Table 2
*= SU-resistenta arter
Övriga produkter som Corteva Agriscience har för örtogräsbekämpning i vårsäd är Zypar™ , Starane™ 333HL, Starane™ XL, PrimusTM XL, Ariane™ S. Mer om dessa på www.corteva.se.
Övrig information:

  • Pixxaro EC, Quelex, Mustang Forte och Lancelot är blandbara med de flesta relevanta produkter utom de som innehåller etefon (Terpal, Cerone) eller fenoxaprop-P (Event Super, Foxtrot). Läs alltid etiketten för ytterligare information för enskilda produkter vid blandningar.
  • Mustang Forte och Lancelot innehåller aminopyralid som har restriktioner vid val av efterföljande gröda samt för halmhantering. Se respektive produktetikett.
  • Quelex och Lancelot ska alltid användas tillsammans med ett vidhäftningsmedel, t.ex. PG26N eller motsvarande nonjoniskt vätmedel.
  • Vid risk för mjöldaggsangrepp tillsätt 0,25 l./ha. Talius®.
Plant 14
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se


Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(Östra / Mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma Lübeck
(Västra Sverige)
076-881 80 01