SWE-DM-12-2022-Header
Rotogräsbekämpning

Tistlar (Åkertistel, Circium arvense, och Vägtistel, Circium vulgare), Gråbo, Artemisia vulgaris samt Åkermolke, Sonchus arvensis,  är de vanligast förekommande rotogräsen som påverkar den svenska växtodlingens skördepotential.

Tistelsläktet (Cirsium) är ett växtsläkte som ingår i familjen korgblommiga växter. Tistelsläktets arter är två- eller fleråriga med rak stjälk, blommorna kan vara både en- och tvåkönade. Kännetecknas av skyddande taggar på blad, stam och blomma. Tistlar är fleråriga (perenna) vandrande ogräs.
I Sverige är Vägtistel den mest utbredda och vanligast förekommande arten men det är Åkertistel med utbredning i nästan hela landet som vi stöter på som ett kostsamt problemogräs inom växtodlingen. Den förekommer på de flesta jordarter och på näringsrika jordar.

Gråbo ingår i familjen korgblommiga växter. Gråbo finns utbredd över större delen av Sverige. Sitt namn har den fått av sina blad som underifrån är vitgrå. Den kan bli 1 - 2 meter hög, bildar täta buskar. Gråbo är flerårig. Den är inte beroende av fröspridning, även om den är väsentlig, utan den sprider sig genom vegetativ expansion, primärt genom sitt rotsystem. Bladen är 5–20 cm långa, mörkgröna, fjädrande och fastsittande, med täta, vita, hår på undersidan. De upprättstående stjälkarna är räfflade och har ofta en rödlila nyans. De ganska små blombuketterna (5 mm långa) är symmetriska med många gula eller mörkröda kronblad. Den blommar från midsommar till tidig höst.

Åkermolke ingår även den i familjen korgblommiga växter. Den kan bli upp till 1,5 m. hög. Den växer på vallar, beten och odlad åkermark. Stjälken är upprätt och vanligen grenig upptill. Karaktäristiskt är att stjälken lätt bryts av och innehåller vit mjölksaft. Bladskivan är djupt parflikig och kal. Bladflikarna är vända mot basen och har en tandad kant. Blomman är klargul och har en upp till 6 cm bred korg som skyddas av holkfjäll. Blommorna sitter enstaka eller fåtaliga i toppen av de blombärande skotten. Den förökar sig primärt genom sitt rotsystem och sina håriga frön. Åkermolke blommar från juli till september. 

Oavsett vilket av ovan tre rotogräs som ska bekämpas så är det viktigt att fullfölja bekämpningen genom hela växtföljden, oavsett gröda om det finns adekvata produkter att tillgå. Rotogräs kan dyka upp igen på samma fält 2 - 3 år efter att man tror sig ha bekämpat dom. Därför är det viktigt att använda sig av produkter som både bekämpar växtdelar ovan jord som växtdelar (rötter) under jord. 

Det mest effektiva sättet att kemiskt bekämpa rotogräs är en kombination av olika fenoxisyror, t.ex. klopyralid och aminopyralid i kombination med MCPA eller 2,4-D. Det räcker inte med ren MCPA eller 2,4-D som ”bränner” de gröna växtdelarna (bladmassa, stjälk) då rotsystemet mer eller mindre blir opåverkat. Det krävs klopyralid eller aminopyralid som systematiskt tar sig in i rotsystemet och på så vis bekämpar den viktigaste faktorn till rotogräsens spridning, nämligen rotsystemet.
Åkertistel
Plant 2
Gråbo
Plant 3
Åkermolke
Plant 4
Corteva™ Agriscience har ett flertal produkter med mycket goda effekter på rotogräs kombinerat med en mycket bred effekt på örtogräs. Dessa är i stråsäd Mustang™ Forte, Tombo™, Lancelot™, Ariane™ S och Matrigon™ 72SG.  

Tombo och Lancelot bör kombineras med MCPA eller 2,4-D för att kunna få god kombinationseffekt. Tombo har förutom rot- och örtogräseffekt även effekt på gräsogräs, t.ex. flyghavre och kan då med fördel användas i t.ex. vårvete där både rotogräs och flyghavre kan förekomma.

Mustang Forte, Tombo och Lancelot innehåller aminopyralid och har därför restriktioner vid val av efterföljande gröda samt för halm- och gödselhantering – se respektive produktetikett.

Gröda, behandlingsstadie och dos (för rotogräsbekämpning), se nedan:
Table 1
I oljeväxter så är det förutom Matrigon 72SG även Galera™ och Korvetto™ som är verktygen för rotogräsbekämpning. I sockerbetor är det Matrigon 72SG. Gröda, behandlingsstadie och dos (för rotogräsbekämpning), se nedan:
Table 2
I potatis och majs är det Titus® och Matrigon™ 72SG som ger möjlighet för rotogräsbekämpning:
Table 3
Tistel
Plant 5
Gråbo
Plant 6
Åkermolke
Plant 7
Mer om tistelbekämpning kan du läsa i Nyhetsbrev 10/2021 som du hittar under ”Tips och Nyheter” på vår hemsida.

Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se


Med vänliga hälsningar
Darko
Darko Kosoderc
(Östra / Mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma
Emma Lübeck
(Västra Sverige)
076-881 80 01