SWE-DM-13-2022-Header
Sena örtogräsbekämpningar i höstsäd

I mellersta Sverige så befinner sig höstvete nu i stråskjutning stadie BBHC 30 - 32, tidiga sorter och rågvete är i stadie BBHC 37 (flaggbladet just synligt). Råg och höstkorn är i stadie BBHC 41 - 45. I södra Sverige så gäller stadie BBCH 30 - 41 för höstvete, stadie BBCH 41 – 53 för råg, stadie BBCH 32 – 41 för rågvete och stadie BBCH 31 – 51 för höstkorn.

Med bra effekt av höstbekämpning har många väntat med örtogräsbehandlingar för att även få med vårgrodda arter. Nu är det hög tid att göra dessa kompletteringar, både baldersbrå och blåklint som inte bekämpats i vår är ”knähög”.

Preparatval i stråskjutning och fram till axgång

Vårt förstahandsalternativ är Zypar™ som innehåller Arylex™ active och florasulam kan användas ända fram till och med stadie BBHC 45 (strax innan axgång). Zypar är skonsam mot grödan och bekämpar även storvuxna ogräs av snärjmåra, blåklint, vallmo, baldersbrå, trampört, näva och åkerbinda m.fl. effektivt. Vid sena bekämpningar av storvuxna ogräs likt bilderna nedan rekommenderar vi att  dosen 1,0 l./ha. ska användas för bästa effekt.

Quelex™ är ett likvärdigt alternativ med samma aktiva substanser. Quelex skall alltid användas ihop med PG26N eller ett non-joniskt vätmedel.
Plant 2
Plant 3
 
Plant 4
Plant 5
Ett annat alternativ för senare bekämpningar av örtogräs är Pixxaro™ EC som förutom Arylex™ active även innehåller fluroxipyr. Kombination av dessa två aktiva substanser ger oss marknadens i särklass effektivaste lösning på SU / ALS-resistent dån, målla och våtarv. Den kan användas fram t.o.m. stadie BBCH 39 (fullt utvecklat flaggblad) och bekämpar förutom dån och våtarv även snärjmåra, plister, vallmo, blåklint, målla, näva m.fl. Vid riklig förekomst av stor baldersbrå så är Zypar / Quelex att föredra men använder vi Pixxaro så bör det tillsättas t.ex. Primus™ eller en ren tribenuron-produkt.

Vid sena bekämpningar/stora ogräs så rekommenderar vi att Pixxaro-dosen 0,5 l./ha. ska användas för bästa effekt på ovan nämnda örtogräs.
Plant 6
Plant 7
Blandbarhet

Både Zypar/ Quelex och Pixxaro är blandbara med relevanta fungicider, insekticider och mikronäring (ej rena sulfatprodukter). De kan blandas med Trinexapak-produkter  men INTE med tillväxtreglering innehållande Etefon. Regnfastheten hos ovan nämnda produkter är 1 timme vilket är en fördel vid varierande väderlek.

Preparatval i tidig stråskjutning

I förra årets resistensundersökning upptäcktes ett antal nya platser med ALS-resisten blåklint. Mustang™ Forte och Lancelot™ innehåller båda aminopyralid som effektivt förebygger och bekämpar ALS-resistent blåklint, baldersbrå, vallmo och gullkrage. Dessutom är den väldigt bra på rotogräs som tistel och gråbo och har en långtidsverkan på åkerbinda.  I Mustang Forte, som får användas i höstsäd stadie BBCH 21 – 32, så finns även 2,4-D och florasulam som i kombination med aminopyraliden ger en av de bredaste örtogräslösningarna. Lancelot, som får användas i höstsäd stadie BBCH 23 – 32,  innehåller förutom aminopyralid även florasulam och är en perfekt sololösning eller blandningspartner. Lancelot kräver ett tillsatsmedel, t.ex. PG26N eller ett annat non-joniskt tillsatsmedel.

Aminopyralidinnehållande produkter har vissa restriktioner (efterföljande gröda, gödsel- och halmhantering, se resp. produktetikett) men detta kompenseras av produkternas mycket goda effekter.

Blandbarhet

Mustang Forte och Lancelot är blandbara med relevanta fungicider, insekticider och mikronäring (ej rena sulfatprodukter). Ej blandbart med någon form av tillväxtreglering!

Regnfastheten hos ovan nämnda produkter är 1 timme vilket är en fördel vid varierande väderlek. 
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se


Med vänliga hälsningar
Darko
Darko Kosoderc
(Östra / Mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma
Emma Lübeck
(Västra Sverige)
076-881 80 01