SWE-DM-14-2022-Header
Ogräsbekämpning i potatis och majs

Det är hög tid att se över ogräsbekämpningen i potatis och majs. Corteva™ Agriscience har i sin herbicidportfölj produkter som kan användas för ogräsbekämpning i potatis och majs på våren på den svenska marknaden. 
Titus®

Titus är en bladverkande herbicid för potatis och majs. Den fungerar bra mot många gräs- och örtogräs, t.ex. vitgröe, kvickrot, eng. rajgräs, kavelhirs och hönshirs samt åkersenap, korsört, dån, spillraps, lomme, våtarv, baldersbrå, viol.

Program med Titus i potatis och fodermajs kan se olika ut beroende på vilken ogräsflora vi har i fält. Behandling med Titus i potatis och fodermajs ska ske vid ogräsens hjärtbladstadie till första örtbladet. 

Registrering:

  • Potatis från BBCH 20 - 30 (BBCH 20: nio eller fler blad/första sidoskottet från basen synligt, BBCH 30: nio eller fler blad utvecklade / grödan börjar täcka raderna).
  • Fodermajs BBCH 10 - 18 (BBCH 10: första bladet utanför koleoptilen, BBCH 18: Max 8 blad utvecklade).

Grödan kan behandlas antingen i en delad behandling eller som en engångsbehandling. Delad behandling ger normalt den bästa effekten framför allt vid ojämn ogräsförekomst av exempelvis baldersbrå, snärjmåra, raps, dån, korsört, lomme, kvickrot, målla (hjärtbladstadiet), plister (hjärtbladstadiet) viol (hjärtbladstadiet).
Field 3
 
Table 1
 
Plant 4
Plant 5
Plant 6
Targa
Targa® Super 5SC

En selektiv gräsherbicid innehållande den aktiva substansen Kizalofop (50 g. a.i/l). Produkten är avsedd för kontroll av spillsäd samt gräsartat ogräs och skall användas efter uppkomst. Den tas snabbt upp genom bladytan och transporteras runt i växten, inklusive rotsystemet, och är fullt absorberad inom några timmar.

Targa Super kan användas efter uppkomst i många registrerade grödor som t.ex., potatis, sockerbetor, baljväxter, jordgubbar, lin, grönsaker, klöver, rödsvingel m.fl. Produkten har även en stor flexibilitet vid användning och behandlingstidpunkt i dessa grödor tack vare en bred registrering.
Table 2
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se


Med vänliga hälsningar
Darko
Darko Kosoderc
(Östra / Mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma
Emma Lübeck
(Västra Sverige)
076-881 80 01