SWE-DM-15-2022-Header
Bekämpning av potatisbladmögel med Zorvec

Corteva™ Agriscience rekommenderar att man förebyggande bekämpar potatisbladmögel i fält. Detta för att hålla plantan grön och frisk så länge som möjligt och därigenom skapa bättre förutsättningar för en bra skörd, både kvalitativt och kvantitativt.

Zorvec™ är en mycket stark produkt tillhörande en ny grupp av verksamma substanser. För att minska risken för resistensutveckling är det viktigt att växla produkter med olika verkningsmekanismer. Det finns ingen korsresistens mellan Zorvec-produkterna och andra bladmögelprodukter. Att gå in med Zorvec i ett par behandlingar i ett ordinarie behandlingsprogram är därför ett mycket bra val för att förhindra försämrade effekter och uppkomst av resistens.  

Optimalt ska Zorvec appliceras precis före den första riskperioden för bladmögel, efter stadie BBCH35. Rekommendationen är att använda en Zorvec-produkt i block om 2–3 behandlingar på varandra i följd med 10 dagars behandlingsintervall vid normalt smittotryck. Vid högt smittotryck rekommenderas 7 - 10 dagars behandlingsintervall. Denna strategi skyddar grödan i upp till 30 dagar.  Genom sin translaminära och systemiska rörelse i behandlade plantor får även ej fullt utvecklade blad och nytillväxt ett visst skydd, se tabell längre ner. 
Graph
Zorvec-produkterna är regnfasta redan efter 20 minuter vilket ger en större flexibilitet för odlaren och ett mindre beroende av väderförhållanden.

På den svenska marknaden kan Corteva Agriscience erbjuda två Zorvec-produkter:
Zorvec
*Antal behandlingar med Zorvec får ej överstiga 1/3 av det totala antalet behandlingar.
Plant 4
Plant 5
Plant 6
Zorvec i Euroblight

Klassificering för kontroll av potatisbladmögel och brunröta baseras på oberoende EuroBlight-försök som har genomförts under flera år på flera platser i Europa. Klassificeringen av alla övriga egenskaper är baserade på kunskapen hos EuroBlights experter. Syftet med tabellen är att ge potatisodlare en oberoende information om tillgängliga svampmedels effektivitet. Det framgår tydligt att Zorvec-produkterna har en hög klassificering när det kommer till skydd mot bladmögel. Särskilt kontroll av infektion på bladen, nytillväxt samt även skydd mot stjälkangrepp. Även generellt förebyggande skydd är mycket bättre än andra standarder på marknaden. 
Table
*Bedömning: 3 = Utmärkt, 2 = Bra, 1 = Dålig (http://www.euroblight.net/)
Table
Mer information, filmer och en kalkylator som beräknar tidsbesparingar när du använder Zorvec hittar du på: www.corteva.se/zorvec

Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se


Med vänliga hälsningar
Darko
Darko Kosoderc
(Östra / Mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma
Emma Lübeck
(Västra Sverige)
076-881 80 01