SWE-DM-16-2022-Header
Strategi för en lyckad ogräsbekämpning i höstraps

Rapsen är med dagens prisbild en gröda värd att lägga insatser på. Den är en viktig avbrottsgröda i växtföljden och en möjlighet att hantera både örtogräs och gräsogräs utan ALS-kemi.

Med många olika körningar i rapsen på hösten gäller det att lägga upp en strategi redan nu. Vi på Corteva™ Agriscience kan erbjuda olika lösningar för hela ogräsbekämpningen i höstrapsen redan på hösten. Ogräsfria höstrapsfält på hösten ger bättre förutsättningar för bättre skörd samt gör våren mycket enklare och mindre stressad för odlaren!

För en mycket snabb och effektiv avdödning av aggressiv spillsäd använder vi Targa® Super 5SC, därefter följer örtogräsbekämpning med Belkar™ som är marknadens bredaste och effektivaste alternativ. Sist på säsongen kan vi gå in med Kerb™ FLO 400 för att bekämpa ALS-resistenta gräsogräs på ett säkert sätt.
Graph
Belkar

Belkar är en selektiv örtogräsherbicid för användning på hösten efter uppkomst i höstraps. Det är en formulering innehållande Arylex™ Active och Picloram. Denna kombination hanterar de viktigaste örtogräsen som baldersbrå, snärjmåra, vallmo, blåklint, lomme, näva, plister, penningört, våtarv, jordrök m.fl. Belkar har inget behov av tillsatsmedel för god effekt.

Årets kalla vår har verkligen belyst värdet av att prioritera och bli klar med ogräsbekämpningen redan under hösten då det på många håll var svårt att göra uppföljande behandlingar på våren med produkter som Korvetto™ och Matrigon™  72SG. Efter fem säsonger med Belkar har vi samlat på oss erfarenhet hur vi skall hantera produkten för att få höstrapsen ogräsfri innan vintern.

Erfarenheter av Belkar:

 • Belkar har levererat goda effekter och är numera huvudstrategi och marknadsstandard mot örtogräs i höstraps.
 • Baldersbrå – vid riktig förekomst av baldersbrå krävs fulldos, som en splitbehandling eller enkelbehandling.
 • Suverän på vallmo och blåklint.
 • Splitbehandling är att föredra mot näva, baldersbrå, målla, våtarv och viol.
 • Positiva erfarenheter gällande effekter på viol och åkersenap vid splitbehandling.
 • Viktigt att följa användarvillkoren -> rätt dos vid rätt stadie och blandbarhet.
 • Möjlighet att behovsanpassa bekämpning.

Belkar kan användas från att rapsen har två örtblad, stadie BBCH 12, och framåt med dosen 0,25 l./ha. Vår rekommendation är att invänta stadie BBCH 13 – 14, då vet vi att över 90% av rapsplantorna har passerat stadie BBCH 12 och därigenom riskeras ingen skada på eventuella små rapsplantor som har mindre än två örtblad. Denna behandling följs sedan upp med ytterligare 0,25 l./ha. Belkar när rapsen nått stadie BBCH 16, dock tidigast 3 veckor efter den första behandlingen.

En delad behandling ger oss utöver örtogräs, även relativt bra effekter på viol och åkersenap samt trycker till veronika.
Plant 3
Plant 4
Plant 5
Bilderna visar örtogräs som är kvar på våren i olika strategier utan Belkar i försöksserien L5-8010 2021.
Använd alltid Belkar på rätt sätt:

 • Behandla när minst 90% av plantorna befinner sig i rätt storlek!
 • Tidig behandling/delad behandling: 0,25 l./ha. vid 3 - 4 örtblad, BBCH 13 - 14.
 • Vid delad behandling: andra behandling 0,25 l./ha. vid minst 6 örtblad, BBCH 16, och tidigast 3 veckor efter första behandlingen.
 • Vid sen enkelbehandling: 0,5 l./ha. vid minst 6 örtblad, BBCH 16.
 • Var uppmärksam på fält med ojämn uppkomst.
 • Belkar kan inte blandas med följande och det bör gå 7 dagar mellan behandling med:
 • Tillväxtreglerare – öka intervallet om växtreguleringen har stressat plantan
 • Graminicider (gräsogräsmedel)
 •  Rena bormedel
 • Det går bra att blanda med Kerb FLO 400 vilket passar bra i andra behandlingen i en splitbehandling eller i en fulldosbehandling efter 1 oktober.
 • Övriga mikronäringspreparat är OK.  
 • Ej fungicider med tillväxtreglerande effekt.
 • Belkar har inte behov för tillsatsmedel
 • Belkar kan inte användas i sorten Quartz
 • Alltid följa dos- och behandlingstidpunktsrekommendationer

Targa Super

Targa Super är en selektiv gräsherbicid innehållande den aktiva substansen Kizalofop (50 g. a.i./l). Targa Super är avsedd för kontroll av spillsäd samt gräsogräs och skall användas efter uppkomst. Den tas snabbt upp genom bladytan och transporteras runt i växten, inklusive rotsystemet, och är fullt absorberad inom några timmar.

Targa Super är registrerad att användas en gång per odlingssäsong i raps från stadie BBCH 11 - 39.   En stor fördel med Targa Super jämfört med likartade produkter är den oerhört snabba effekten på spillsäd från spillsädens 1 ½ - 2-bladstadie fram till bestockning.
Targa Super har visat mycket fina effekter i de officiella försöken L5-8010 samt i L5-8015.

Förutom spillsäd har Targa Super även väldigt goda effekter på:

 • Ettåriga gräs: renkavle, åkerven, spillhavre, flyghavre, spillsäd av vete, korn, råg, rågvete, lostaarter, hönshirs, italienskt rajgräs.
 • Fleråriga gräs: kvickrot, engelskt rajgräs.
 • Tack vare ett brett dosspann kan vi anpassas dosen utifrån förutsättningar och ogräs, se bild nedan.  
Graph 2
Plant 7
Plant 8
Kerb FLO 400

Kerb FLO 400 är ett selektivt och långtidsverkande ogräsmedel som effektivt förebygger och bekämpar bl.a. resistent renkavle och våtarv. Den aktiva beståndsdelen är propyzamid som tas upp genom ogräsets rötter. Påverkan ses genom att rotspetsarna och stjälken sväller upp och bladen missfärgas och hänger. Det blir synligt efter ett par veckor under goda förhållanden. Det kan dock ta ett par månader om tillväxten begränsas av temperatur eller ljus, t.ex. under vintern.

 • Bekämpar ett brett spektrum av gräsogräs: åkerven, renkavle, rajgräs, flyghavre, losta, vitgröe, spillsäd (ej kvickrot) samt våtarv.
 • Kerb används i dosen 1,0 - 1,25 l/ha, den högre dosen vid renkavle- och våtarvsbekämpning.
 • Kerb Flo 400 fungerar bäst i sval, fast, jämn och fuktig jord. Därför rekommenderas sprutning från oktober till november när jordtemperaturen helst är under 10 °C. Ett stilla, lätt regn efter behandling är positivt då det bidrar till att produkten når ner till jordytan.
 • Kan tankblandas med Belkar och mikronäringsämnen.
 • Vid omsådd går det enbart att så våroljeväxter, kål, morötter, majs, bönor, lök eller ärter

Passa på att se vår rapsfilm ”Ogräsfria rapsfält redan på hösten” på Youtube där vi berättar mer om vår strategi att bekämpa all spillsäd – örtogräs – gräsogräs redan på hösten och därigenom få en mindre stressig vår: 

Borgeby Faltdagar


Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Med vänliga hälsningar
Darko
Darko Kosoderc
(Östra / Mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma
Emma Lübeck
(Västra)
076-881 80 01