SWE-DM-18-2022-Header
Bekämpning av potatisbladmögel med Zorvec-produkter!

Som vi i tidigare nyhetsbrev nämnt rekommenderar vi på Corteva™ Agriscience att man förebyggande bekämpar potatisbladmögel i fält. Detta för att hålla plantan grön och frisk så länge som möjligt och därigenom skapa bättre förutsättningar för en bra skörd, både kvalitativt och kvantitativt. Det finns rapporter om bladmögelangrepp på olika platser i odlingsområdet. Senaste tidens gynnsamma väder i kombination med en mycket god tillväxt i fält har inneburit en hög risk för nya angrepp. Det är därav extra viktigt att vi i de fält där det inte finns smitta i förebyggande syfte skyddar vår potatis med en bladmögelprodukt innehållande Zorvec™ .

Zorvec är en mycket stark verksam substans tillhörande en ny grupp av verksamma substanser. För att minska risken för resistensutveckling är det viktigt att växla produkter med olika verkningsmekanismer. Det finns ingen korsresistens mellan Zorvec-produkterna och andra bladmögelprodukter. Att gå in med Zorvec i ett par behandlingar i ett ordinarie behandlingsprogram är därför ett mycket bra val för att förhindra försämrade effekter och uppkomst av resistens.

Användning

Optimalt ska Zorvec-produkterna appliceras precis före den första riskperioden för bladmögel, efter stadie BBCH 35. Rekommendationen är att använda en Zorvec-produkt i block om 2–3 behandlingar på varandra i följd med 10 dagars behandlingsintervall vid normalt smittotryck. Vid högt smittotryck rekommenderas 7 - 10 dagars behandlingsintervall. Genom sin translaminära och systemiska rörelse i behandlade plantor får även ej fullt utvecklade blad och nytillväxt ett visst skydd, se tabell längre ner. 
Graph
Zorvec-produkterna är regnfasta redan efter 20 minuter vilket ger en större flexibilitet för odlaren och ett mindre beroende av väderförhållanden.

På den svenska marknaden kan Corteva Agriscience erbjuda två Zorvec-produkter:
Table
*Antal behandlingar med Zorvec får ej överstiga 1/3 av det totala antalet behandlingar.
Nyckelegenskaper och fördelar med att använda Zorvec:
Graph 2
Graph 2
Med vänliga hälsningar
Darko
Darko Kosoderc
(Östra / Mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma
Emma Lübeck
(Västra)
076-881 80 01