SWE-DM-18-2022-Header
Effektiv bekämpning av spillsäd och gräsogräs i höstraps!

En lyckad ogräsbekämpning i höstraps är av stor vikt för att öka möjligheterna till en bra rapskörd 2023! 

Targa® Super 5SC är en selektiv gräsherbicid innehållande den aktiva substansen Kizalofop (50 g. a.i/l.). Produkten är avsedd för kontroll av spillsäd samt gräsogräs och skall användas efter uppkomst.   Targa Super tas snabbt upp genom bladytan och transporteras runt i växten, inklusive rotsystemet, och är fullt absorberad inom några timmar.

Targa Super är registrerad att användas en gång per odlingssäsong i raps från stadie BBCH 11 – 39.  Förutom i raps är Targa Super även registrerad i grödor som sockerbetor, baljväxter, potatis, jordgubbar, lin, grönsaker, klöver, rödsvingel m.fl.

En stor fördel med Targa Super är dess oerhört snabba effekt på spillsäd redan vid låg dos från spillsädens 1 ½ - 2-bladstadie fram till bestockning. Jämfört med vissa andra produkter är Targa Super därmed det bästa valet vad gäller första, tidiga spillsädesbehandlingen, oavsett förekomst/mängd av spillsäd.

Targa Super har även visat fina effekter i de officiella försöken L5-8010 2022, Örtogräsbekämpning i höstraps samt även i försöksserien L5-8015-003, Spillsäd i höstraps. Bild nedan är från försöksserien L5-8015-003 där man kan se ett obehandlat led jämfört med 0,56 l. Targa Super. Detta är dock en läögre dos än vad den rekommenderade är (0,75 – 08 l./ha.)
Obehandlat led
0,56 l. Targa Super
Förutom spillsäd har Targa Super även väldigt goda effekter på:

  • Ettåriga gräsväxter: Renkavle, åkerven, spillhavre, flyghavre, spillsäd av vete och korn, losta, hönshirs, kavelhirs, italienskt rajgräs.
  • Fleråriga gräsväxter: kvickrot, engelskt rajgräs.
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/


Med vänliga hälsningar
Darko
Darko Kosoderc
(Östra / Mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma
Emma Lübeck
(Västra)
076-881 80 01