SWE-DM-20-2022-Header
Spillsäd i höstraps kostar skörd och pengar!

Med den fortsatt intressanta prisbilden på oljeväxter och med tanke på kostnad för etablering av höstraps så ska rapsen ges de allra bästa förutsättningarna för en bra tillväxt.

Ett sätt att skapa bra förutsättningar för höstrapsens etablering och utveckling är att bekämpa spillsäd. Mycket höstraps direktsås efter stråsäd och även med den bästa skördetröskan så går det inte att undvika spill och därigenom ”etablera” spillsäd. Finns det tillräckligt med fukt och värme i jorden så spirar spillsädesplantorna upp fort och det är då de ska bekämpas. Spillsäden bör bekämpas i 1 ½ - 3-bladsstadiet för att få stopp på den i tid. Ofta blir effekten bättre vid tidig körning med lägre dos än att komma ut när spillsäden börjat bestocka sig med en högre dosering. Det är bättre att köra en gång tidigt och eventuellt följa upp med ytterligare en behandling, t.ex. vid andra körningen med Belkar™ då det går att blanda med Kerb™ Flo 400 mot gräsogräs och spillsäd. Väntar vi för länge för att säkerställa att allt har grott är risken att spillsäden hinner konkurrera mycket innan den dör av. Tänk på att i vissa fall kan spillsäd konkurrera ut höstrapsen mer än vad gräs- och örtogräs kan.

Targa® Super 5SC är en selektiv gräsherbicid innehållande den aktiva substansen Kizalofop (50 g. a.i/l.). Produkten är avsedd för kontroll av spillsäd samt gräsogräs och skall användas efter uppkomst.   Targa Super tas snabbt upp genom bladytan och transporteras runt i växten, inklusive rotsystemet, och är fullt absorberad inom några timmar. Regnfast efter 1 timme.

Targa Super är registrerad att användas en gång per odlingssäsong i raps från stadie BBCH 11 – 39.  Förutom i raps är Targa Super även registrerad i grödor som sockerbetor, baljväxter, potatis, jordgubbar, lin, grönsaker, klöver, rödsvingel m.fl.

En stor fördel med Targa Super är dess oerhört snabba effekt på spillsäd redan vid låg dos från spillsädens 1 ½ - 2-bladstadie fram till bestockning. Jämfört med vissa andra produkter är Targa Super därmed det bästa valet vad gäller första, tidiga spillsädesbehandlingen, oavsett förekomst/mängd av spillsäd.
Förutom spillsäd har Targa Super även väldigt goda effekter på:

  • Ettåriga gräsväxter: Renkavle, åkerven, spillhavre, flyghavre, spillsäd av vete och korn, losta, hönshirs, kavelhirs, italienskt rajgräs. 
  • Fleråriga gräsväxter: kvickrot, engelskt rajgräs.
Graph

Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/
Med vänliga hälsningar
Darko
Darko Kosoderc
(Östra / Mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma
Emma Lübeck
(Västra)
076-881 80 01