SWE-DM-21-2022-Header
Örtogräsbekämpning i höstraps

Rapssådden är på många håll i landet i full gång och i den tidigt sådda rapsen har hjärtbladen kommit upp. Det är därför hög tid att planera och förbereda inför kommande örtogräsbekämpning i rapsen. Vi på Corteva™ Agriscience kan erbjuda olika strategier vad gäller örtogräsbekämpning i raps.

Belkar™

Belkar är en selektiv örtogräsherbicid innehållande Arylex™ Active och Picloram. Denna kombination hanterar de viktigaste örtogräsen enligt nedan: 
 
Det är högt prioriterat att försöka bli klar med ogräsbekämpningen redan under hösten, då det på många håll kan var svårt att hinna med uppföljande behandlingar av örtogräs på våren med produkter som Korvetto™ och Matrigon™ 72SG.
Använd Belkar på rätt sätt:

 • Behandla när minst 90% av plantorna befinner sig i rätt stadie!
 • Tidig behandling/delad behandling 0,25 l./ha. vid 3 - 4 örtblad, stadie BBCH13 - 14.
 • Alternativt engångsbehandling i 6-bladstadiet, BBCH 16, med 0,5 l./ha.
 • Var uppmärksam på fält med ojämn uppkomst.
 • Belkar har inget behov av tillsatsmedel
 • Belkar kan inte blandas med följande och det bör gå 7 dagar mellan behandling med:
 • Tillväxtreglerare – öka intervallet om tillväxtregleringen satt tillbaka plantan hårt.
 • Ej fungicider med tillväxtreglerande effekt
 • Gräsherbicider
 • Rena bormedel
 • Det är okej att blanda Belkar med med KERB™ FLO 400, vilket passar bra i andra behandlingen i en delad behandling eller i en fulldosbehandling efter 1 oktober.
 • Övriga blandningar med exempelvis mikronäringsämnen och insekticider är O.K., det bör dock endast ingå en blandningspartner

Rekommendation

Belkar kan användas från att rapsen har två örtblad, stadie BBCH 12, och framåt med dosen 0,25 l./ha. Vår rekommendation är att invänta stadie BBCH 13 – 14, då vet vi att över 90% av rapsplantorna har passerat stadie BBCH 12 och därigenom riskeras ingen skada på eventuella små rapsplantor som har mindre än två örtblad. Denna behandling följs sedan upp med ytterligare 0,25 l./ha. Belkar när rapsen nått stadie BBCH 16, dock tidigast 3 veckor efter den första behandlingen.

En delad behandling med Belkar ger oss utöver ovan nämnda örtogräs även relativt bra effekter på viol och åkersenap samt trycker till veronika. Vi får även en starkare effekt vad gäller baldersbrå. På jordar med lågt ogrästryck kan en enkelbehandling med 0,25 l./ha. räcka långt men det gäller att följa upp fältet och ta beslut om en komplettering behövs! Är mängden baldersbrå stor rekommenderar vi en uppföljning!
Plant 2
Effekt på baldersbrå med 2 x 0,25 l./ha. Belkar
Plant 3
Effekt av 2 x 0,25 l./ha. Belkar
Plant 4
Effekt på våtarv av 0,5 l./ha. Belkar, 4 dagar efter behandling
Cortevas erfarenheter under tidigare säsonger med Belkar:

 • Baldersbrå – vid riklig förekomst av baldersbrå krävs fulldos Belkar, som en delad behandling eller enkelbehandling.
 • Suverän på vallmo och blåklint.
 • Delad behandling är att föredra mot näva, baldersbrå, målla, våtarv och viol.
 • Positiva erfarenheter gällande effekter på viol och åkersenap vid splitbehandling.
 • Viktigt att följa användarvillkoren -> rätt dos vid rätt stadie och blandbarhet.
 • Möjlighet att behovsanpassa bekämpning.
 • God effekt på spillärt med fulldos – delad behandling att föredra

Passa på att se vår rapsfilm ”Ogräsfria rapsfält redan på hösten” på Youtube: 
SWE DM 21 YT QR
Med vänliga hälsningar
Darko
Darko Kosoderc
(Östra / Mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma
Emma Lübeck
(Västra Sverige)
076-881 80 01