SWE-DM-22-2022-Header
Örtogräsbekämpning i höstraps – information om Matrigon 72SG

Corteva™ Agriscience förväntar sig att leveranserna av Matrigon™ 72SG inför säsongen 2023 kommer att försenas. Vårbekämpning av ogräs i höstraps kommer med största sannolikhet att påverkas. Vi rekommenderar därför odlare att ta hänsyn till detta och planera för att slutföra örtogräsbekämpningen redan i höst med Belkar™.

På grund av utmaningar i den globala försörjningskedjan så förväntar Corteva Agriscience redan nu en försening i leveransen av Matrigon 72 SG. Matrigon 72 SG förväntas komma till den svenska marknaden under april 2023, vilket skulle innebära att behandlingsfönstret i höstraps i de flesta fall kommer att ha passerats vid normala vårbetingelser. Behandlingar i andra grödor med Matrigon 72 SG förväntas inte påverkas eftersom de normalt görs senare än i höstraps. För närvarande förväntar vi oss inte att andra produkter kommer att påverkas.

Vi rekommenderar därför odlare att i möjligaste mån slutföra örtogräsbekämpning i höstraps redan nu i höst genom att använda Belkar med rätt dos och vid rätt tidpunkt/stadie som en del i ett behandlingsprogram. Du finner mer information om Belkar-behandlingar här:

Passa på att se vår rapsfilm ”Ogräsfria rapsfält redan på hösten” på Youtube: 
SWE DM 21 YT QR
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.
 
Darko
Darko Kosoderc
Account Manager
Sweden & Norway
076-881 32 80
Stefan
Stefan F. Caspersen
Sales Manager
Nordic countries
+45 50 78 07 20