SWE-DM-23-2022-Header
Gräsogräsbekämpning i höstraps 

Även om höstrapsen på en del håll har haft en trög start så ser det nu ut som att vi ska kunna njuta av blommande rapsfält över större delen av landet även nästa vår. I dagsläget så har vi raps som är allt från ett örtblad, BBCH 11, till sex örtblad, BBCH 16. Även enskilda fält har stor variation i uppkomst vilket föranleder extra försiktighet vid t.ex. örtogräsbehandlingar med Belkar™ så att all raps befinner sig i rätt utvecklingsstadie för en behandling, se nyhetsbrev 21/2022: Örtogräsbekämpning i höstraps (corteva.com)

Från den 1 oktober fram till och med 30 november så är det möjligt att bekämpa gräsogräs, spillsäd och våtarv i höstraps med Kerb™ FLO 400. Då renkavlen sprider sig, framförallt i mellersta Sverige, så borde Kerb, som är en unik produkt vars aktiva substans, propyzamid,bekämpar både resistent renkavle och resistent våtarv, vara en del i en bekämpningsstrategi mot dessa resistenta arter i växtföljden. Även sandlosta är ett gräsogräs på frammarsch och även där fyller Kerb en viktig funktion i bekämpandet av detta gräsogräs. Förutom renkavle, sandlosta och våtarv så bekämpar Kerb vitgröe, rajgräs, ven, svingel, lostaarter och spillsäd med mycket goda effekter, vid fulldos 1,25 l./ha. med mer än 90% effekt.
Plant 2
Rajgräs
Plant 3
Vitgröe
Plant 4
Våtarv
Plant 5
Sandlosta
 
Plant 6
Renkavle
 
Användning

Kerb ger bäst ogräseffekt under svala och fuktiga betingelser och med jordtemperatur helst under +10°C. Den aktiva substansen i Kerb, propyzamid, binds till mer än 80% i de övre 0,5 – 1,0 cm. av jordskiktet och upptas av ogräsens rotsystem och därefter transport runt i hela plantan vilket leder till att plantan dör. Synliga symptom är svullen stråbas och mörka rötter. Om plantan inte är i tillväxt (tillväxten i plantan börjar vid 5 - 6 °C) så sker inget upptag. Halveringstiden för Kerb vid en jordtemperatur på 5 - 8°C är ungefär 4 månader. Detta innebär att vid en behandling i november så har vi halva mängden propyzamid kvar i marken i mars månad när de flesta gräsogräsen börjar sin aktiva tillväxt. Kerb är långsam i sitt verkningssätt, det är väldigt sällan effekterna av en behandling är synliga förrän på våren. Även vid högre jordtemperatur vid behandlingstillfället, +11 - 13°C så har det visat sig att Kerb fungerar med mer än 90% effekt på t.o.m. de mer svårbekämpade gräsogräsen som t.ex. råttsvingel och ekorrsvingel.

Lätt regn, dimma eller ett regndis efter behandlingen kan vara en fördel i en tät gröda. Att behandla grödan vid fuktigt bladverk kan underlätta sprutvätskans genomträngning vid tät gröda och fördelningen av Kerb till jorden blir optimal. Hög vattenmängd, 200 - 400 l./ha., stora droppar och låg hastighet är viktiga faktorer när det behandlas med Kerb. 
Plant 7
Plant 8
Tydliga symptom, svullen stråbas och mörka rötter, på rajgräsplanta efter Kerb. Bild tagen i mars månad då tillväxten kommit igång.
Om Kerb körs ensamt så är en lätt morgonfrost inget hinder – snarare tvärtom då rapsen sluter sig och nedträngning av sprutvätska till marken underlättas. Dessutom så har fältet bättre körbarhet. Det är viktigt att sprutvätskan når marken då merparten av den aktiva substansen kommer att bindas i de översta 1,0 - 1,5 cm. av jordskiktet! I höstraps är den maximalt tillåtna dosen av Kerb 1,25 l./ha. Tänk på att vid omsådd efter en Kerb-behandling så kan endast våroljeväxter, kål, morötter, majs, bönor, lök eller ärt sås.

När vi har passerat 1 oktober och rapsen har minst 6 örtblad, BBCH 16, så är det möjligt att följa upp den första Belkar-behandlingen, 0,25 l./ha. med en andra behandling med Belkar, 0,25 l./ha. Alternativt att utföra en enkelbehandling med 0,5 l./ha. Belkar. I båda fallen kan Belkar blandas med Kerb. På så vis bekämpas gräsogräs, örtogräs och spillsäd. Observera att vid en eventuell omsådd kan då endast våroljeväxter, kål, morötter, majs och lök sås.
Passa på att se vår rapsfilm ”Ogräsfria rapsfält redan på hösten” på Youtube: 
SWE DM 21 YT QR
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/
Med vänliga hälsningar
Darko
Darko Kosoderc
Östra / Mellersta Sverige
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
Södra Sverige
076- 881 34 37
Emma Lübeck
Västra Sverige
076-881 80 01