SWE-DM-23-2022-Header
Möt en ny spännande framtid

Biostimulanten BlueN™ är den första biologiska produkten från Corteva™ Agriscience som introduceras i den svenska marknaden. Cortevas biologiska produkter testas grundligt under många år för att säkerställa effekten. BlueN ökar grödans motståndskraft och skördepotential genom att öka kvävetillgängligheten i växterna under hela säsongen. Biologiska produkter som BlueN kan fungerar som ytterligare ett verktyg ihop med redan befintliga metoder för att stärka grödan och bidrar till att övriga insatser utnyttjas maximalt. Att hushålla med naturresurser och växla ut insatser så mycket som möjligt möter konsumenternas förväntningar och stärker lönsamheten på gården.
Hur fungerar BlueN

BlueN är en biostimulant som innehåller bakterien Methylobacterium symbioticum vilken fixerar kväve från luften och omvandlar det till växten. BlueN appliceras på grödan och tar sig in via växtens stomata/klyvöppningar i bladen och koloniserar sig mellan bladcellerna. Metylobaminproduktionen ökar växtens fotosyntetiska effektivitet. Nitrogenaskomplexet (se bild nedan) ändrar N2 till NH4+ (ammonium) och gör det direkt tillgängligt för växten. Detta bidrar till att vi erbjuder en hållbar, alternativ kvävekälla som minskar beroendet av kväveupptag från jorden och säkerställer att växten har tillgång till kväve under hela säsongen.
Fördelar

  • BlueN ger en hållbar, alternativ källa till ytterligare kväve från luften som minskar beroendet av kväveupptag från marken
  • Förbättrar växternas tillväxt och motståndskraft genom att förbättra tillgången på kväve i växten under hela växtsäsongen
  • Hjälper till att maximera grödans potential genom förbättrad kvävehantering
  • Ökar klorofyllhalten, avkastning och kvalitetspotentialen
  • Arbetar sida vid sida med utvecklande jordbruksmetoder
Användning - hur du får ut det bästa från BlueN

  • 1 engångsapplicering per gröda
  • Optimala temperaturer för applicering (och effektiv kolonisering) är mellan 10–30°C
  • Appliceras bäst tidigt på morgonen, när ett större antal stomata är öppna
  • Appliceras när det är tillräckligt med växtbiomassa och när grödan har god jordtäckning

Dosering: 333 g./ha.​
Vätskemängd: 80 – 250 l./ha., pH-värde 6–8
Vi på Corteva Agriscience vill passa på att önska er alla en
God Jul och Ett Gott nytt år!

Hoppas ni får en trevlig och avkopplande ledighet!
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/
Med vänliga hälsningar
Darko
Darko Kosoderc
Östra / Mellersta Sverige
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
Södra Sverige
076- 881 34 37
Emma Lübeck
Västra Sverige
076-881 80 01