SWE Header
Regnfasthet och karens

Karens är något som skall antecknas på varje preparat som används i sprutjournalen, även preparat som inte har någon karenstid skall markeras med ett streck, kryss eller liknande som visar att man har beaktat frågan. Vi har här sammanställt en tabell över alla våra preparat för att göra det enkelt att hitta och fylla i. Tom ruta betyder att det inte finns någon särskild karenstid, sätt ett streck i sprutjournalen.Beakta dock att de flesta preparat har senaste utvecklingsstadie när produkten får användas men det är inte samma som karenstid. Ofta hänger det ihop att preparat som får användas långt in på säsongen får en karenstid för att säkerställa att vi inte har några resthalter i grödan.

Registreringsnummer behöver inte vara med i sprutjournalen. Däremot är det bra att inventera sprutboden för att se om det finns utgångna preparat. Tabellen innehåller registreringsnummer för gällande registrering. Stämmer inte registreringsnumret med det i tabellen bör man kolla upp om preparatet fortfarande är godkänt att använda eller om det skall skickas på destruktion.  

I de fall det står två olika registreringsnummer i tabellen betyder det att vi redan nu vet att det finns produkt med olika registreringsnummer som är godkända denna säsong då gammal produkt fasas ut under året och ny kommer in. Detta kan påverka UPMA då det är bundet till registreringsnummer.

Kolumnen med övriga villkor innehåller övriga krav som produkten registrerats med. 
Table
Aktuell information om olika produkter finns på kemikalieinspektionens hemsida:

Välkommen till bekämpningsmedelsregistret (kemi.se)

Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida:

Framtidens lantbruk | Corteva Agriscience

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/  
Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
Darko Kosoderc
Östra / Mellersta Sverige
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
Lovisa Bergkvist
Södra Sverige
076- 881 34 37
Emma Lübeck
Emma Lübeck
Västra Sverige
076-881 80 01